CENA VEŘEJNOSTI — HLASOVACÍ FORMULÁŘ


Hlasuji pro sbírku číslo: 
Jméno:  Příjmení: 
E-mail:  Telefon: 

Prohlašuji, že jsem si přečetl/a pravidla hlasování a souhlasím s nimi.
Upozorňujeme Vás, že v této soutěži můžete hlasovat pouze jednou.