Obnova Boromejské zahrady

Hlavní město Praha

Obnova zahrady je rozdělena do několika etap. Boromejky už začaly realizovat Léčebnou zahradu sv. Josefa. Je to část zahrady, která přímo sousedí s budovou nemocnice. Budují tam bezbariérový přístup pro pacienty na invalidním vozíku i na lůžku. V prostoru s několika sochami dochází k úpravě zpevněných ploch, chodníků, s cílem maximálního přístupu pro nemocné. Prostor bude doplněn vyvýšenými lavičkami. 


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO