Záchrana a rekonstrukce nemovitých a movitých objektů a předmětů

Královéhradecký kraj, Opočno

Ve středu zájmu je tu aktuálně Kaplanka, drobná stavba dotvářející bezprostřední okolí fary, na jejíž hodnotách se podílí. Je situovaná v malé zahrádce v zákoutí Trčkova náměstí, nedaleko zámku Opočno. Budova bude sloužit jako zázemí pro duchovního správce farnosti, ale i pro farní aktivity. Kvalitní projekt a citlivě provedená rekonstrukce obohatí veřejný prostor města Opočna a samotné centrum památkové zóny.


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO