Generální oprava varhan v kostele Nejsvětější Trojice

Olomoucký kraj, Plumlov

Původní varhany pocházející z roku 1906 měly podobný osud jako pražské Národní divadlo, shořely. Ale stejně jako divadlo se i varhany podařilo lidem v roce 1926 obnovit. Neutuchající entuziasmus předků dodává současníkům síly dojít až k vytouženému cíli – restaurování a rozezvučení cenných historických varhan. Od roku 2020, kdy započala generální oprava, se v Plumlově snaží zastavit další chátrání.


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO