Oprava parní lokomotivy 328.011

Pardubický kraj, Letohrad

V letošním roce Letohradský železniční klub z. s. financuje nákup materiálu a výrobu některých vnitřních částí kotle nezbytných pro celkovou opravu, kterou provede specializovaná firma. Jedná se zejména o nákup kotlových trubek ve stanovené kvalitě a vlastnostech a dále výrobu potrubí tzv. přehřívačových článků, což je zařízení sloužící k druhotnému ohřevu páry před vstupem do parního stroje lokomotivy. 


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO