Restaurování varhan v kostele Panny Marie Sněžné

Plzeňský kraj, Rokycany

Zdejší varhany jsou historicky velmi cenným nástrojem. Jedná se o josefínský konfiskát z kostela sv. Michaela na Starém Městě pražském a jediné varhany, které opustily Prahu. Církev varhany k liturgickým potřebám omezeně využívá, ale pro koncertní přednes jsou již nevhodné. Zachování varhan není jen věcí církve a věřících, ale kostel slouží všem obyvatelům Rokycan.


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO