Chraňme
nenahraditelné
bohatství kolem nás

Už 16 let inspirujeme

Konference v centru Prahy je místem setkávání, tištěný časopis užitečným návodem a celostátní soutěž veřejných sbírek ukázkou, kde všude lidé přispívají k uchování historie a investují svůj čas i prostředky do záchrany kulturního dědictví.

Organizujeme
soutěž

 

Každý rok přispíváme do sbírek
na opravy konkrétních památek
v každém kraji. Rozdělili jsme již více než 950 tisíc korun.

Co je to za soutěž?

Vydáváme
časopis

 

Součástí projektu je také
tištěný časopis – bulletin,
který pravidelně zasíláme
tisícům čtenářů.

Jaký je to časopis?

Pořádáme
konferenci

​​​​​​

Tradiční setkání v centru Prahy pořádáme od roku 2012. Nová podoba konference nabídne také zapojení široké verejnosti.

Co je to za konferenci?