Právě připravujeme program konference na rok 2016.

KONFERENCE O FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK 2015:

Setkání bylo určeno lidem s aktivním zájmem o opravy a využívání památek, majitelům a správcům historických staveb, zástupcům státních institucí, církví i všem ostatním, kteří chtějí načerpat inspiraci v oblasti financování památek a sdílet své zkušenosti s ostatními.

KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ, JILSKÁ 7A, Praha 1 (barokní refektář)
KDY: 2. ČERVNA 2015

Program konference:

08.15 – 08.45
Registrace účastníků a ranní káva
   
09.00 – 09.20 Zahájení konference
  Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
  PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
  P. Filip Štěpán Boháč, Česká dominikánská provincie
   
09.30 – 09.50 Financování vzniku Muzea Jana Kubiše s pomocí veřejné sbírky
  Jitka Boučková, DiS., Dolní Vilémovice
09.50 – 10.10 Darujte a získate nesmrteľnosť v Nové synagóze – Kunsthalle Žilina
  Marek Adamov, Truc sphérique, občianske združenie
10.10 – 10.30 Problematika oprav varhan a jejich financování
  PhDr. Petr Koukal, Ph.D., Národní památkový ústav
   
10.30 – 11.00 Káva a občerstvení
   
11.00 – 11.20 Prostředky na opravu památky nejsou jenom finance
  Mgr. Tomáš Eichler, Občanské sdružení Stachelberg
11.20 – 11.40 Pronájem reklamní plochy na železničních vozech
  Mgr. Jiří Střecha, Nadace okřídlené kolo
11.40 – 12.00 Opravy a úpravy Ještědu a jeho blízkého okolí
  Mgr. Milena Lánská, Ještěd 73
   
12.00 – 13.15 Přestávka na oběd
   
13.15 – 14.00 1. panelová diskuze: Varhany a možnosti jejich financování
 

Oprava varhan je finančně náročnou akcí a není vždy jednoduché
získat potřebné prostředky. Přijďte diskutovat s lidmi, kteří mají
praktické zkušenosti s financováním a také s opravami varhan.

- Mgr. Aleš Pištora, Arcibiskupství pražské (moderátor)
- Renata Špačková, Mělnický osvětový a okrašlovací spolek
- P. Jan Martin Bejček, OSB, Nadační fond Campianus
- PhDr. Petr Koukal, Ph.D., Národní památkový ústav
- Leoš Kubový, Centrum neziskových organizací Plzeň

 
14.15 – 15.00 2. panelová diskuze: Studenti a absolventi pomáhají
 

V nedávné době se objevila řada iniciativ z řad studentů, absolventů,
ale i akademické či výzkumné obce se snahou pomoci získávat
potřebné prostředky na opravy nejrůznějších památek. Zeptejte se
jich na to, co je k tomu vede a jak dokáží své záměry realizovat.

- Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D., Katedra Arts managementu VŠE v Praze (moderátor)
- Ing. Ilona Prausová, Spolek absolventů a přátel ČVUT
- Mgr. Luboš Veverka, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
- Ing. arch. Tomáš Efler, Fakulta architektury ČVUT v Praze

   
15.15 – 16.00 3. panelová diskuze: Úspěšná veřejná sbírka
 

Plánujete založit veřejnou sbírku nebo jste ji už zahájili a zajímá vás,
co je potřeba učinit pro její úspěch? Zeptejte se vítězů loňského ročníku
soutěže MÁME VYBRÁNO na jejich zkušenosti a doporučení.

- Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (moderátor)
- Ing. Petra Kropáčová, Římskokatolická farnost Buchlovice, Střecha kostela sv. Martina (848 tisíc korun)
- Mgr. Petra Trojnová, Statutární město Most, Zhotovení sochy T. G. Masaryka (837 tisíc korun)
- Ing. Jan Čihák, Spolek Přátelé Zahrádky, Opravy kostela sv. Víta (797 tisíc korun)

Změna v programu vyhrazena

   
18.00 – 21.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MÁME VYBRÁNO
a společenské setkání v
klášteře dominikánů

 

 

REGISTRACE

Včasná registrace do 20. května:
Registrační poplatek: 790 Kč

Pozdní registrace od 21. května:
Registrační poplatek: 1 580 Kč
(platí do naplnění kapacity sálu)


Účastníkům, kteří bez uvedení důvodu
do 25. května neomluví svoji neúčast,
nevracíme registrační poplatky.
 

V den konference je registrace možná
již pouze na místě a to do 9.00 hodin.

Pořadatel: Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2012 - 2020Kontakt: mamevybrano@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.