OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY DĚVIČKY

Jihomoravský kraj

Spolek Památky Pálavy, z.s., si klade za cíl sanaci hradu Děvičky v současné podobě a tím zachování této jedinečné památky pro budoucí generace.

V tuto chvíli se spolek snaží opatřit finanční prostředky na opravu dělostřelecké bašty a na obnovu hradního sklepení, kde plánuje vybudování stálé expozice o historii hradu.