OPRAVA SOCHY PANNY MARIE BOLESTNÉ, KAŠNY A KŘÍŽE V ZAHRÁDCE

Kraj Vysočina

Sbírka je nyní zaměřena na restaurování památkově chráněné žulové barokní sochy Panny Marie Bolestné. Spáry mezi jednotlivými bloky kamene se vlivem vody, mrazu a náletové vegetace rozestupují, povrchová vrstva se odlupuje, původní polychromie je již téměř nezřetelná a většina kovové svatozáře a meče chybí.