OPRAVA KOSTELA SV. JILJÍ 

JihoMORAVSKÝ Kraj, VRBICE

Kostel byl vystavěn v letech 1913–1920, k zásadní změně v interiéru došlo v roce 1967. První generální opravy se objekt dočkal v letech 2011–2014, dnes je zrekonstruovaná střecha, fasáda i interiér. Teď zbývá opravit prostranství okolo kostela, dovybavit vstupní místnost a místnost pro maminky s dětmi, ale hlavně vyměnit již rozpadající se okna v celém kostele i sakristii.

Vyhlašovatelem je obec Vrbice. Do cíle ještě chybí 600 tisíc korun.