Rekonstrukce kostelů sv. Jiljí a sv. Jana Nepomuckého

ZLÍNSKÝ KRAJ, Pohořelice

Z veřejné sbírky na rekonstrukci a restaurátorské práce na kostelích sv. Jiljí a sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích byly doposud financovány obnovy střech obou těchto barokních sakrálních objektů. V nejbližší době počítá vlastník s využitím sbírky při obnově fasády kostela sv. Jiljí.

Vyhlašovatelem je Římskokatolická farnost Pohořelice. Předpokládaný rozpočet na letošní opravy činí 800 až 830 tisíc korun.