{{{ Přidat další jméno }}} = tlačítko
(objeví se znovu Jméno, Příjmení, E-mail, ...)

PLATEBNÍ METODA

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

%%%   konec registračního formuláře %%%%

%%%   dočasný archiv / bude ostraněno %%%%

Simpleshop: https://app.simpleshop.cz/account/login/?backlink=9b58f849-f862-4bca-975c-abf2f2eb3726#product.3

________________________

Možnosti třetích stran:

ČR: Entrydu, např. ZDE | Simpleshop např. ZDE | Inviton | Combri | Reenio | Gouout (příklady) | AV Media | ...?

Zahraničí: Eventbrite | JotForm | ZOHO forms (propojení přes Itegromat) | ...?

________________________

Attendu (pouze pro neplacené akce)