Oprava varhan, vitrážových oken a odvodnění kostela sv. Jiří

KARLOVARSKÝ KRAJ, Bečov nad Teplou

Vzhledem k náročnosti rekonstrukce varhan je nutné získat prostředky zejména na zahájení samotných prací, již byly vypracovány odborné posudky. V posledních letech farnost za pomoci města rozpracovala další projekty na obnovu střechy kostela a interiéru fary.

Sbírku vyhlásilo město Bečov nad Teplou na dobu neurčitou. Předpokládaný rozpočet činí přibližně 2 miliony korun.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO