OPRAVA SOCHY PANNY MARIE, KAŠNY A KŘÍŽE V ZAHRÁDCE

KRAJ VYSOČINA, Zahrádka na Želivce

Na restaurování v první fázi čeká socha Bolestné Panny Marie. Socha zdobila centrální plochu městečka Zahrádka, které bylo vysídleno a zbořeno v souvislosti s výstavbou přehradní nádrže na pitnou vodu na řece Želivce a je jednou z mála dochovaných památek na tuto obec s více než 800letou historií.

Vyhlašovatelem je Spolek Přátelé Zahrádky. Předpokládaný rozpočet činí 500 tisíc korun.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO