Rekonstrukce kostela sv. archanděla Michaela

LIBERECKÝ KRAJ, SmržovKA

Spolek se snaží získávat finance na opravy interiéru kostela. V loňském roce bylo zahájeno restaurování varhan a uskutečnila se první etapa – obnova menšího nástroje umístěného v zábradlí na kůru. V roce 2020 zahájili druhou etapu restaurování velké varhanní skříně.

Sbírku vyhlásil Spolek Michael na dobu neurčitou. Předpokládaný rozpočet druhé etapy restaurování varhan činí 540 tisíc korun.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO