Oprava a obnova kulturní památky altánu Gloriet a terasy

STŘEDOČESKÝ KRAJ, PODĚBRADY

V první etapě se podařilo opravit samotný altán Gloriet, nyní se dokončuje druhá  etapa: terasa  pod  altánem,  schodiště a zdi vedle něj. Ve  třetí  etapě se plánuje oprava zbývajících teras, schodišť a sklepů.

Sbírku vyhlásil Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech na dobu neurčitou. Na současnou druhou etapu je nutno shromáždit ještě 350 tisíc korun.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO