Záchrana a revitalizace zámku

ÚSTECKÝ KRAJ, LIPOVÁ

Spolek usiluje o postupnou záchranu ohrožené kulturní památky již řadu let. V loňském roce se podařilo sanovat obvodová zdiva severního křídla, schodiště a střední trakt. Podařilo se zpřístupnit barokní zámecký park a zahradu. V další etapě se plánuje revitalizace sadu.

Sbírku vyhlásil spolek VIA TEMPORA NOVA na dobu neurčitou. Rozpočet na každoroční nezbytné záchranné práce činí 500 tisíc korun.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO