Obnova varhan a kůru v kostele sv. Šimona a Judy

Ústecký kraj, Mojžíř

V Mojžíři zachraňují varhany s mechanickou tónovou i rejstříkovou trakturou z roku 1850. Jde o nástroj varhanářské dílny Fellerů z Libouchce, činné v 19. století v oblasti od východního Podkrušnohoří po Českolipsko. Kostel byl v roce 1995 prohlášen kulturní památkou. Veřejná sbírka se snaží zmírnit poškození, které v interiéru způsobuje dřevokazný hmyz. Do současnosti se zachovalo jen několik varhan této významné dílny Fellerů z Libouchce.


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO