ZNÁME VÍTĚZE 10. ROČNÍKU

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 14. září v dominikánském klášteře v Praze

On-line hlasování – PRVNÍ KOLO – určilo krajské vítěze, kteří postoupili do druhého kola a získali širokou mediální podporu.
20. 5. až 20. 6.
Krajští vítězové byli vyzváni k doplnění informací pro představení sbírek ve druhém kole.
21. 6. až 30. 6.
On-line hlasování – DRUHÉ KOLO – veřejnost určila, jak si jednotlivé projekty rozdělí celkem 100 tisíc Kč.
1. 7. až 31. 8.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MÁME VYBRÁNO a společenské setkání v dominikánském klášteře v Praze
14. 9.

všechny kategorie soutěže

1. CENA VEŘEJNOSTI  MÁME VYBRÁNO

Veřejnost se mohla zapojit v rámci on-line hlasování. Každý mohl do 31. sprna podpořit svoji oblíbenou památku. Hlasování probíhalo ve dvou kolech. Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu redakce PROPAMÁTKY.

2. FINANČNĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SBÍRKA

Rozhoduje oficiální výtěžek sbírek ukončených v roce 2020, který je ověřen u místně příslušného krajského úřadu. Vítězové z předchozích ročníků jsou zváni na konferenci ke sdílení svých tipů a doporučení.

3. CENA REDAKCE PROPAMÁTKY

Pro úspěch každé sbírky je nutné zapojení veřejnosti. Proto vyhledáváme a upozorňujeme na projekty, které nápaditým či neotřelým způsobem prezentují potřebu hledání financí pro památky.

MÉDIA

Díky široké mediální podpoře vědí o možnostech financování záchrany památek čtenáři mnoha časopisů, posluchači rozhlasu, ale také diváci České televize, viz rozhovor z 28. května 2019. 

MINULÉ ROČNÍKY