ČASOPIS ZDARMA

Rozhovor s Václavem Cílkem o drobných památkách

Názory Aleše Kozáka na důležitost dárcovství


... ale také výsledky soutěže MÁME VYBRÁNO, pohled na vícezdrojové financování a mnoho dalších informací ze světa památek.

Pro všechny zájemce připravil s radostí tým PROPAMÁTKY.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY