GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PLUMLOVĚ

Olomoucký kraj

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově pocházejí z roku 1906. Mají za sebou pohnutou historii, musely čelit požáru kostela i ničení dřevokazného hmyzu. Ten na varhanách zanechal velké škody.

Již tři roky probíhá generální oprava varhan, která je nyní v poslední etapě opravy. Aktuálně se opravují dřevěné a kovové píšťaly manuálu a pedálu. Jsou ve velmi špatném stavu a varhanářům se rozpadají pod rukama.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO