RESTAUROVÁNÍ VARHAN V KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V ROKYCANECH

Plzeňský kraj

Varhany v kostele Panny Marie Sněžné jsou cenným nástrojem. Jedná se o josefínský konfiskát z kostela sv. Michaela na Starém Městě pražském a jediné varhany z pražského kostela, které opustily Prahu. Pocházejí z roku 1723 a postavil je pražský varhanář Leopold Spiegel. Roku 1898 vestavěla pražská firma Rejna a Černý do původní barokní skříně nový romantický čtrnáctirejstříkový varhanní stroj.

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO