PRO ŽIVOT KOSTELŮ – KOSTEL SV. ANNY VE VIŽŇOVĚ

Královéhradecký kraj

Opravy se týkají obnovy pláště kostela vč. věže, výměny elektroinstalace, částečné obnovy interiéru a mobiliáře kostela.

Prostředky sbírky budou použity na potřebnou část spolufinancování dotace z Evropské unie ve výši 13,7 milionu korun. Spoluúčast farnosti činí 5,9 milionu korun. Aktuálně chybí 500 tisíc korun.