OPRAVY ZÁMKU V PLUMLOVĚ

Olomoucký kraj

Zámek byl postavený v 17. století Janem Adamem z Lichtenštejna, podle plánu svého otce, Karla Eusebia. Dokončeno bylo pouze jedno křídlo, i přes to se stal v roce 2023 plumlovský zámek národní kulturní památkou. A a to díky své výjimečnosti.

Protože finanční prostředky získané z dotací nepokryjí celkové náklady na opravu fasády, byla vypsána veřejná sbírka.