DĚKUJEME

Níže uvedou částku převeďte s variabilním symbolem na účet: 2198370339/0800

Částka: ???

Variabilní symbol: ???

https://www.darujme.cz/darovat/104?amount=1000¤cy=CZK&locale=cs&paymentMethod=funds_transfer&frequency=once&email=john@doe.com&firstName=John&lastName=Doe&phone=777123456&street=Dlouhá%201&city=Praha%201&postcode=11000&wantDonationCertificate=1&custom[naseId]=123&do=submit

Pokud jste se rozhodli konferenci podpořit částkou 1 000 Kč a více, rádi Vám zašleme sborníky z předchozích ročníků dle Vašeho výběru.