záznamy rozhovorů a diskuzí

— k dispozici zdarma —

Pondělí 25. května | host pořadu: Michaela Vlčková

Úterý 26. května | host pořadu: Petr Váňa

Středa 27. května | host pořadu: František Bányai

Čtvrtek 28. května | host pořadu: Radek Tvrdík

Pátek 29. května | host pořadu: David Šebesta

Pondělí 1. června | panelová diskuze – NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Úterý 2. června | panelová diskuze – ÚSPĚŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Středa 3. června | panelová diskuze – FUNDRAISING: POHLEDY ZVENČÍ

Vznik této on-line konference můžete podpořit dobrovolným darem.
Jako poděkování získáte časopis PROPAMÁTKY a třeba také sborníky z předchozích setkání.